Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodňovanie odpadov k.č. 200301 za mesiac február 2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 20170430

Identifikácia objednávky: 27/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodňovanie odpadov k.č. 200301 za mesiac február 2017

Fakturovaná suma: 284.21 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.03.2017

Dátum doručenia: 10.03.2017

Datum zverejnenia: 17.03.2017

Dokumenty