Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.05.2021 Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
321 1063
3000.00 € s DPH Obec Sulín Dobrovoľná požiarna ochrana SR 17.01.2021
28.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- telefónna prípojka, tel. č. 052/4282401
2030347329, 99290239
19.99 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom, a.s. 27.04.2021
28.04.2021 Zmluva o nájme priestorov budovy školy č. 1/2021 od 27.4.2021 do ukončenia výstavby Informačného centra obce Sulín, 4.- €/osoba/deň
Su-79/2021-OBU-1
4.00 € s DPH Obec Sulín PKT WAY, s.r.o. 27.04.2021
23.04.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2020- rekonštrukcia domu kultúry- omietky, práce naviac
Su-76/2021-OBU
31686.19 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 22.04.2021
06.04.2021 Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu "Spiš"
Su-63/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Prešovský samosprávny kraj 01.03.2021
29.03.2021 Dodatok k Zmluve o združenej investícií projektu EuroVelo 11. Združenie finančných prostriedkov a aj zhodnotenie v súlade s realizáciou aktivít projektu.
Su-65/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Ľubovnianske regionálne združenie 29.03.2021
17.03.2021 Dodatok k zmluve o výpožičke tabletov pri SODB 2021
Su-58/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Štatistický úrad SR 17.03.2021
12.03.2021 Úrazové poistenie MOS § 12, 1 uchádzač o zamestnanie , v čase od 8.3.2021 - 31.12.2021
5190055933
5.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 08.03.2021
08.03.2021 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 12
Su-49/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 04.03.2021
08.03.2021 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 12
Su-49/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 04.03.2021
25.02.2021 Zmluva o dielo - rekonštrukcia domu kultúry č. 102 - strop
Su-41/2021-OBU-1
18205.80 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 15.02.2021
25.02.2021 Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu č. 102 - podlahy
Su-41/2021-OBU-2
10591.78 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 15.02.2021
23.02.2021 Dodatok k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov - vykonávanie triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly
Su-37/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 23.02.2021
18.01.2021 Pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy - Informačné centrum Sulín, 3F - 25 A
24ZVS0000789550J
203.50 € s DPH Obec Sulín Východoslovenská distribučná, a.s. 15.01.2021
15.12.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere - predĺženie čerpania do 30.6.2021 a všeobecné úverové podmienky. Celková výška projektu 912.345,80 €.
Su-202/2020- OBU
912345.81 € s DPH Obec Sulín OTP Banka Slovensko, a.s. 12.12.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 577.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 38 39