Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.05.2023
Crz:29.05.2023 10:59
Dodatok k Zmluve o poskytnutím NFP - zmena projektu - zmena termínu realizácie projektu od 07.2023 do 12.2023
309070ABP3
0.00 € s DPH Obec Sulín Pôdohospodárska platobná agentúra 19.05.2023
26.05.2023
Crz:26.05.2023 14:56
predaj rekreačnej chaty súp. č. 13 s pozemkom KN-C 198/4 o výmere 50 m2 a pozemku KN-C 198/7 o výmere 354 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Sulín
Su-59/2023-OBU-2
31300.00 € s DPH Pavol Janoščík Obec Sulín 25.05.2023
18.05.2023
Crz:18.05.2023 13:56
Predkladanie dochádzky UoZ
23/38/054/134
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 15.05.2023
04.05.2023
Crz:04.05.2023 09:18
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR v roku 2023
3230960
3000.00 € s DPH Obec Sulín Dobrovoľná požiarna ochrana SR 04.05.2023
21.04.2023
Crz:21.04.2023 11:56
Nákup Turistické známky v počte 100 ks á 2,20 €
Su-96/2023-OBU
220.00 € s DPH Obec Sulín ONDRUŠ, s.r.o. 21.04.2023
31.03.2023
Crz:31.03.2023 12:40
Úrazové poistenie 2 UoZ od 1.4.2023 do 31.8.2023
5190059754
20.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 31.03.2023
29.03.2023
Crz:29.03.2023 09:26
Poskytnutie NFP na projekt "Rekonštrukcia zvonice v obci Sulín, časť Malý Sulín" , kód projektu 309070ABP3, Operačný program - 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020, spolufinancovaný z EPF pre rozvoj vidieka, na základe výzvy MAS ĽUBOVNIANSKO
309070ABP3
29999.43 € s DPH Obec Sulín Pôdohospodárska platobná agentúra 28.03.2023
03.03.2023
Crz:03.03.2023 09:06
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ, počet uchádzačov - 2 na obdobie od 1.4.2023 - 31.8.2023
23/38/054/134
684.60 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 28.02.2023
28.02.2023
Crz:28.02.2023 08:41
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie", počet uchádzačov 2 za obdobie od 1.3.2023 do 31.12.2023
23/38/054/123
5100.96 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 24.02.2023
15.02.2023
Crz:15.02.2023 11:00
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Su-44/2023-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 15.02.2023
31.01.2023
Crz:31.01.2023 14:11
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodného uchádzača o zamestnanie na obdobie od 1.2.2023 do 31.10.2023
23/38/054/33
4080.84 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 27.01.2023
30.01.2023
Crz:30.01.2023 11:37
Úrazové poistenie 2 uchádzačov o zamestnanie za obdobie od 27.1.2023 do 30.6.2023, podľa § 12 ods. 3 písm. b) zák. č. 417/2013 Z.z.
5190059284
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 27.01.2023
27.01.2023
Crz:27.01.2023 10:15
Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb podľa § 12 - 2 uchádzači za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023
22/38/012/15
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 13.12.2022
27.12.2022
Crz:27.12.2022 08:33
Dodatok k Zmluve o dielo - predĺženie termínu realizácie a zmena ceny za celý predmet plnenia zmluvy - menej o 1,16 €
Su-118/2022-OBU-7
1.16 € s DPH Obec Sulín SLOVDACH, s.r.o. 21.12.2022
01.12.2022
Crz:01.12.2022 11:01
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2019 - rekonštrukcia zvonice
Su-236/2022-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 01.12.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 646.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 43 44