Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.05.2019 Zabezpečenie vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 12 od 1.5.2019 do 31.12.2019 - 1 uchádzač o zamestnanie 80 hodín mesačne
19/38/012/11
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 30.04.2019
29.04.2019 Nájom kultúrneho domu - kar dňa 26.4.2019
Su-67/2019-OBU
17.00 € s DPH Katarína Hrebiková Obec Sulín 25.04.2019
24.04.2019 Nájom časti pozemku KN-C 353 - zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v katastrálnom území Veľký Sulín o výmere 18 m2 za cenu 1.- €/m2/rok
Su-2/2019-OBU
18.00 € s DPH Michal Hanišák Obec Sulín 26.03.2019
16.04.2019 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu , opravu a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku.
Zmluva č. 39 346
3000.00 € s DPH Obec Sulín Dobrovoľná požiarna ochrana SR 16.04.2019
09.04.2019 Pripojenie do Dátovej siete internet
20090361- D 23010
35.00 € s DPH Obec Sulín Livenet - Martin Kandráč 05.04.2019
03.04.2019 Nájom kultúrneho domu - kar a domu smútku + el. energia
Su-67/2019-OBU
24.00 € s DPH Helena Sientyová Obec Sulín 02.04.2019
12.03.2019 Objednávka produktu VÝHODA k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307653C - zľava 3% s dobou viazanosti do 1.4.2021
5100307653C
0.00 € s DPH Obec Sulín VSE, a.s. 12.03.2019
12.03.2019 Prechod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce - parcely KN-E 17, KN-E 18/1, KN-E 18/2, KN-E 18/4, KN-E 19/1 a KN-E 19/2 v podiele 2160/4320, nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Sulín
9/2019/MPO
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenská republilka - Okresný úrad Prešov 12.03.2019
01.03.2019 Dodatok k dohode č. 2030347329 o poskytovaní verejných služieb - pevná linka - Balík Biznis linka M
9920546597-203034732
19.99 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom, a.s. 28.02.2019
01.03.2019 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. v čase od 1.3.2019 do 31.8.2019
19/38/50J/4
3368.34 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 28.02.2019
19.02.2019 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Su-40/2019-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 18.02.2019
06.02.2019 Poskytovanie verejných telefónnych služieb - tel. číslo 0524282401
9920546597
19.99 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom, a.s. 06.02.2019
17.01.2019 Zmena účastníka mobilných poplatkov
22/19-1-261953551266
0.00 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom, a.s. 08.01.2019
11.01.2019 Dodatok k dohode o zabezpečenie podmienok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/38/52A/139-D 1
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 08.01.2019
11.01.2019 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j
18/38/50J/68-D 1
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 08.01.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 550.
1 2 3 5 7 8 9 36 37