Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.07.2021 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín dňa 31.7.2021
Su-113/2021-OBU-2
17.00 € s DPH Viera Hutníková Obec Sulín 30.07.2021
30.07.2021 Nájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín dňa 31.7.2021
Su-113/2021-OBU-3
17.00 € s DPH Mária Vitková Obec Sulín 30.07.2021
30.07.2021 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - Komunikácia DCOM-IFOsoft
210707
84.00 € s DPH Obec Sulín IFOsoft, s.r.o. 30.07.2021
22.07.2021 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie podľa § 54 a) v počte 3, v čase od 20.7.2021 do 31.12.2021
5190056007
30.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 20.07.2021
20.07.2021 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 54 ods. 1 písm. a) v čase od 20.7.2021 do 31.12.2021 - 3 osoby
21/38/054/129
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 16.07.2021
09.07.2021 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín dňa 10.7. - 11.7.2021 - svadba
Su-113/2021-OBU-1
50.00 € s DPH Martina Malastová Obec Sulín 09.07.2021
09.07.2021 Kúpna zmluva na predaj pozemku KN-C 424/2 o výmere 397 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Veľký Sulín
Su-101/2021-OBU
1191.00 € s DPH Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 82 Obec Sulín 09.07.2021
24.06.2021 Dodatok č.4 k zmluve o úvere - predĺženie lehoty dokončenia informačného centra Sulín a všeobecné úverové podmienky
Dodatok č. 4
912345.81 € s DPH Obec Sulín OTP Banka Slovensko, a.s. 24.06.2021
21.06.2021 Prenájom priestorov budovy školy v dňoch 14.6.2021 - 21.6.2021, 4.- €/osoba a deň
Su-79/2021-OBU-2
4.00 € s DPH Obec Sulín COLAS Slovakia, s.r.o. 14.06.2021
17.05.2021 Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
321 1063
3000.00 € s DPH Obec Sulín Dobrovoľná požiarna ochrana SR 17.01.2021
28.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- telefónna prípojka, tel. č. 052/4282401
2030347329, 99290239
19.99 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom, a.s. 27.04.2021
28.04.2021 Zmluva o nájme priestorov budovy školy č. 1/2021 od 27.4.2021 do ukončenia výstavby Informačného centra obce Sulín, 4.- €/osoba/deň
Su-79/2021-OBU-1
4.00 € s DPH Obec Sulín PKT WAY, s.r.o. 27.04.2021
23.04.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2020- rekonštrukcia domu kultúry- omietky, práce naviac
Su-76/2021-OBU
31686.19 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 22.04.2021
06.04.2021 Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu "Spiš"
Su-63/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Prešovský samosprávny kraj 01.03.2021
29.03.2021 Dodatok k Zmluve o združenej investícií projektu EuroVelo 11. Združenie finančných prostriedkov a aj zhodnotenie v súlade s realizáciou aktivít projektu.
Su-65/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Ľubovnianske regionálne združenie 29.03.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 646.
1 2 3 5 7 8 9 43 44