Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.11.2022
Crz:23.11.2022 14:35
Poskytnutie finančnej dotácie na zakúpenie posteľnej hrazdy - pomôcka pre seniora.
Su-193/2022-OBU-2
100.00 € s DPH Spišská katolícka charita Obec Sulín 31.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 14:35
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. MOS vykonávané v čase od 1.1.2023 do 31.12.2023
22/38/010/23
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 09.11.2022
31.10.2022
Crz:31.10.2022 14:50
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sulín na "Nákup gravírovaných sklenených plakiet" v počte 6 ks
Su-222/2022-OBU
269.00 € s DPH Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sulín Obec Sulín 31.10.2022
28.10.2022
Crz:28.10.2022 14:50
Odpredaj pozemku KN-E 464/100, druh pozemku - orná pôda o výmere 4 286 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malý Sulín, vedenom na LV 494, vo vlastníctve Obce Sulín, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Su- 187/2022-OBU-2
7500.50 € s DPH WATER ENERGY SL, s.r.o. Obec Sulín 28.10.2022
26.10.2022
Crz:26.10.2022 13:47
Dodatok sa týka zníženia výmery prenajatého poľnohospodárskeho pozemku a to pozemku KN-E 464/100 o výmere 4 286 m2
Su-214/2022-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 26.10.2022
14.10.2022
Crz:14.10.2022 08:30
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia v rámci NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - opatrenie č. 2
22/38/054/381
759.24 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 06.10.2022
14.10.2022
Crz:14.10.2022 12:00
Pokládky obkladov a dlažby v Dome kultúry v Sulíne
Su-202/2022-OBU
8960.46 € s DPH Obec Sulín Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA 05.10.2022
12.10.2022
Crz:12.10.2022 12:31
Úrazové poistenie 2 uchádzačov o zamestnanie podľa § 54 d) za obdobie od 12.10.2022 do 11.03.2023
5190058226
20.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 11.10.2022
26.09.2022
Crz:26.09.2022 08:35
Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to : tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A 10.1, modelové č. SM-T515NZKDXSK v počte 1 ks
ZML-3-63/2021-230
0.00 € s DPH Obec Sulín Štatistický úrad Slovenskej republiky 22.03.2022
05.09.2022
Crz:05.09.2022 17:05
Nájom hrobového miesta č. 240 v časti Veľký Sulín
2022001
8.50 € s DPH Marta Tyliščáková Obec Sulín 05.09.2022
30.08.2022
Crz:30.08.2022 12:06
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác "Rekonštrukcia Domu kultúry v Sulíne - vonkajšie úpravy"
Su-118/2022-OBU
71631.77 € s DPH Obec Sulín SLOVDACH, s.r.o. 30.08.2022
05.08.2022
Crz:05.08.2022 12:12
Darovacia zmluva na príves nákladný KOVOFLEX ( povodňový vozík pre DHZ)
Su-168/2022-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo vnútra SR 07.06.2022
05.08.2022
Crz:05.08.2022 12:12
Nová kúpna zmluva na odpredaj pozemku KN-C 347/4 o výmere 31 m2 za 6.- €/m2.
Su-11/2022-OBU-7
186.00 € s DPH Michal Hutník Obec Sulín 05.08.2022
22.07.2022
Crz:22.07.2022 12:13
Zmluva o dielo na stavebné práce " Autobusová zastávka Sulín" v počte 5 ks s doplnkami - kôš a lavičkla
Su-160/2022-OBU
14340.00 € s DPH Obec Sulín BEFOR, s.r.o. 22.07.2022
29.06.2022
Crz:29.06.2022 12:13
Poskytnutie dotácie na základe schválenia Predsedom PSK a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu - Modernizácia vstupu do kultúrneho objektu
922/2022/OPR
4800.00 € s DPH Obec Sulín Prešovský samosprávny kraj 20.06.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 646.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 43 44