Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.03.2021 Dodatok k zmluve o výpožičke tabletov pri SODB 2021
Su-58/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Štatistický úrad SR 17.03.2021
12.03.2021 Úrazové poistenie MOS § 12, 1 uchádzač o zamestnanie , v čase od 8.3.2021 - 31.12.2021
5190055933
5.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 08.03.2021
08.03.2021 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 12
Su-49/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 04.03.2021
08.03.2021 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 12
Su-49/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 04.03.2021
25.02.2021 Zmluva o dielo - rekonštrukcia domu kultúry č. 102 - strop
Su-41/2021-OBU-1
18205.80 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 15.02.2021
25.02.2021 Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu č. 102 - podlahy
Su-41/2021-OBU-2
10591.78 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 15.02.2021
23.02.2021 Dodatok k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov - vykonávanie triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly
Su-37/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 23.02.2021
18.01.2021 Pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy - Informačné centrum Sulín, 3F - 25 A
24ZVS0000789550J
203.50 € s DPH Obec Sulín Východoslovenská distribučná, a.s. 15.01.2021
15.12.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere - predĺženie čerpania do 30.6.2021 a všeobecné úverové podmienky. Celková výška projektu 912.345,80 €.
Su-202/2020- OBU
912345.81 € s DPH Obec Sulín OTP Banka Slovensko, a.s. 12.12.2020
02.12.2020 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v čase od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
20/38/010/45
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 01.12.2020
30.11.2020 Poskytnutie daru - finančného príspevku na charitatívnu činnosť pre ADOS Stará Ľubovňa
Su-191/2020-OBU
100.00 € s DPH Spišská katolícka charita Obec Sulín 30.11.2020
30.11.2020 Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne za účelom sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutoční v dňoch 15.2.2021 - 31.3.2021
Su-188/2020-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Štatistický úrad SR 30.11.2020
30.11.2020 Výpožička do bezplatného užívania dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
KZHZ-PO-VO-442-065/2
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo vnútra SR 21.10.2020
24.11.2020 Dohoda o vytvorení 2 pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" podľa § 54 d) na obdobie 9 mesiacov, pracovný pomer na polovicu týždenného pracovného času
20/38/54X/23
8076.60 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 23.11.2020
24.11.2020 Zmluva o dielo - rekonštrukcia domu kultúry Sulín č. 102 - omietky
Su-184/2020-OBU
24999.91 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 23.11.2020
Zobrazených 76 - 90 z celkových 646.
1 2 3 4 6 8 9 10 43 44