Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.08.2019 Nájom hrobového miesta č. 2 v časti Veľký Sulín
2019001
17.00 € s DPH Michaela Pjatáková Obec Sulín 06.08.2019
30.07.2019 Vykonávanie dobrovoľníckej služby v čase od 1.8.2019 do 31.1.2020 - 1 uchádzač o zamestnanie
19/38/52A/79
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 24.07.2019
15.07.2019 Finančný dar na vybavenie interiéru kultúrneho domu
Su-90/2019-OBU-3
500.00 € s DPH Obec Sulín Združenie bývalých urbarialistov, p.s. 15.07.2019
08.07.2019 Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 v znení VZN PSK na vybavenie kultúrneho domu hnuteľným neinvestičným majetkom
865/2019/OF
2500.00 € s DPH Obec Sulín Prešovský samosprávny kraj 08.07.2019
01.07.2019 Poskytnutie príspevku na 50J - 1 uchádzač o zamestnanie, pracovný pomer od 1.7.2019 do 31.12.2019
19/38/50J/37
3368.34 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 25.06.2019
28.06.2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a služieb
112/2019
10.00 € s DPH Obec Sulín NAJ, s.r.o. 27.06.2019
28.06.2019 Zabezpečenie zodpovednej osoby a ďalšie služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
112/2019-2
0.00 € s DPH Obec Sulín NAJ, s.r.o. 27.06.2019
11.06.2019 Poskytnutie finančného príspevku na vybavenie kultúrneho domu - stoličiek
Su-90/2019-OBU-1
500.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 10.06.2019
11.06.2019 Poskytnutie finančného príspevku na nákup vybavenie KD - stoličiek
Su-90/2019-OBU-2
500.00 € s DPH Obec Sulín OZ - Sulín 10.06.2019
31.05.2019 Dodatok k Zmluve č. 1043 zo dňa 31.12.2001 o Zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
166/2019
0.00 € s DPH Obec Sulín EKOS, s.r.o. 30.05.2019
22.05.2019 Nájom kultúrneho domu za účelom predaja, 2 hodiny
Su-67/2019-OBU
20.00 € s DPH Jana Janová Obec Sulín 22.05.2019
16.05.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie MOS podľa § 12 v čase od 1.5.2019 do 31.12.2019 - 1 UoZ
5190048216
3.25 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 30.04.2019
06.05.2019 Zabezpečenie vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 12 od 1.5.2019 do 31.12.2019 - 1 uchádzač o zamestnanie 80 hodín mesačne
19/38/012/11
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 30.04.2019
29.04.2019 Nájom kultúrneho domu - kar dňa 26.4.2019
Su-67/2019-OBU
17.00 € s DPH Katarína Hrebiková Obec Sulín 25.04.2019
24.04.2019 Nájom časti pozemku KN-C 353 - zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v katastrálnom území Veľký Sulín o výmere 18 m2 za cenu 1.- €/m2/rok
Su-2/2019-OBU
18.00 € s DPH Michal Hanišák Obec Sulín 26.03.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 577.
1 2 3 4 6 8 9 10 38 39