Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.09.2015 Technické zhodnotenie hasičského vozidla Tatra CAS 32 T815
PHZ-OPK2-2015/001054
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo vnútra SR 30.07.2015
10.09.2015 Poskytnutie platobnej jednotky v Režime predplatného mýta - hasičské vozidlo Tatra T 815
49635800012
0.00 € s DPH Obec Sulín SkyToll, a.s. 09.09.2015
10.09.2015 Užívanie vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta
49635800011
0.00 € s DPH Obec Sulín Národná diaľničná spoločnosť. a.s. 09.09.2015
09.09.2015 Nájom pozemkov KN-C 353 o výmere zastavanej garážou vo výške 1.- €/m2 a KN-C 354 o výmere 871 m2 vo výške 0,01 €/m2 na obdobie 3 rokov od ohlásenia drobnej stavby.
127/2015
1.00 € s DPH Ján Klembara Obec Sulín 09.09.2015
28.08.2015 Nájom priestorov školy v čase od 23.8.2015 do 30.8.2015
271/2015
2.00 € s DPH Obec Sulín Združenie kresťanských spol. mládeže 21.08.2015
20.08.2015 Zmluva o uzatvorení účtu Komunal
256/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenská sporiteľňa, a.s. 13.08.2015
20.08.2015 Zmluva o Elektronických službách v SLSP
257/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenská sporiteľňa, a.s. 13.08.2015
20.08.2015 Zmluva o úvere v rámci projektu "Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia"
258/2015
354310.97 € s DPH Obec Sulín Slovenská sporiteľňa, a.s. 19.08.2015
20.08.2015 Zmenkové vyplňovacie právo
259/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenská sporiteľňa, a.s. 19.08.2015
20.08.2015 Záložná zmluva na poskytnutie úveru vo výške 354.310,96 €
260/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenská sporiteľňa, a.s. 19.08.2015
20.08.2015 Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy
261/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenská sporiteľňa, a.s. 19.08.2015
18.08.2015 Overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2015
15/2015
550.00 € s DPH Obec Sulín Ing. Mária Schreterová 12.08.2015
07.08.2015 Výrub porastov a okliesnenia stromov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení
245/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Východoslovenská energetika, a.s. 07.08.2015
27.07.2015 Nájom priestorov školy zverejnená 2x
0.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev , Farský úrad Žakovce Obec Sulín 27.07.2015
27.07.2015 Nájom priestorov v budove školy v čase od 27.7.2015 do 1.8.2015
237/2015
2.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev , Farský úrad Žakovce Obec Sulín 27.07.2015
Zobrazených 136 - 150 z celkových 386.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 25 26