Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.01.2015 Nájom KD v časti Malý Sulín - silvestrovská oslava
14/2014 - KD
17.00 € s DPH Ing. Katarína Hriňáková Obec Sulín 31.12.2014
30.12.2014 Predĺženie doby nájmu - výpožičky mostného objektu MT 55A do 31.12.2015
Dodatok č. 4 k zmluv
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku 18.12.2014
30.12.2014 Nájom KD v časti Závodie - silvestrovská oslava
13/2014 - KD
17.00 € s DPH Obec Sulín Rastislav Hriňák 29.12.2014
22.12.2014 Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom pozemku KN-C 265/2
Dodatok 03905/2014-P
19.16 € s DPH Obec Sulín Slovenský pozemkový fond 16.12.2014
22.12.2014 storno - zverejnené 2x
Dodatok 03905/2014-P
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenský pozemkový fond 16.12.2014
10.12.2014 Nájom KD v časti Závodie 10.12.2014 - kar
12/2014 - KD
17.00 € s DPH Mária Zagorová Obec Sulín 09.12.2014
02.12.2014 Zmena operačného programu - dobrovoľnícke služby
53/§52a/2014/ŠR
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 25.11.2014
02.12.2014 Zmena operačného programu - menšie obecné služby
59/§52/2014/ŠR
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 25.11.2014
02.12.2014 Zmena operačného programu - absolventská prax
81/§51/2014
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 24.11.2014
26.11.2014 Zmena účastníka zmluvy 227/2008 - mobilné poplatky z Obce Sulín na FO - Anna Hiľáková
302/2014
0.00 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom, a.s. 25.11.2014
25.11.2014 Audit účtovnej závierky v obci Sulín za rok 2014
21/2014
400.00 € bez DPH Obec Sulín Ing. Mária Schreterová 19.11.2014
25.11.2014 Zriadenie inžiniersko- investorských činností vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela:" Sulín- Muszyna-Zegiestów- lávka spolupráce a rozvoja pohraničia" a to: Činnosť stavebného dozoru počas realizácie predmetného diela
47/2014
8880.00 € s DPH Obec Sulín INPRO POPRAD, s.r.o. 13.11.2014
21.11.2014 Nájom hrobového miesta 29 v časti Veľký Sulín
201404
16.58 € s DPH Anna Mancalová Obec Sulín 21.11.2014
05.11.2014 Vykonávanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi , 32 hod. mesačne
47/2014/§10
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 30.09.2014
03.11.2014 Vykonávanie absolventskej praxe v čase od 3.11.2014 do 30.4.2014, 2 absolventi
81/§51/2014/SL
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 29.10.2014
Zobrazených 181 - 195 z celkových 374.
1 2 9 10 11 13 15 16 17 24 25