Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.07.2014 Prenájom budovy školy - farský detský tábor od 28.7.2014 do 2.8.2014
202/2014
2.00 € s DPH Rímskokatalícka cirkev, Farnosť Žakovce Obec Sulín 28.07.2014
08.07.2014 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS v čase od 7.7.2014 do 31.12.2014 - 2 uchádzači o zamestnanie
59/§52/2014/ŠR
326.40 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 03.07.2014
08.07.2014 Nájom budovy školy- duchovné cvičenia
190/2014
2.00 € s DPH Združenie kresťanských spoloč. mládeže Obec Sulín 07.07.2014
04.07.2014 Úrazové poistenie MOS 4 uchádzači o zamestnanie v čase od 1.7.2014 do 31.12.2014
5190013153
13.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa a.s. 30.06.2014
26.06.2014 Kúpa pozemkov v podiele 7/8 a to parcely KN-E 290/1 o výmere 252,88 m2 a parcely KN-E 290/2 o výmere 112,87m2
179/2014
365.75 € s DPH Obec Sulín Milan Hanišák 26.06.2014
20.06.2014 Nájom kultúrneho domu dňa 22.6.2014
6/2014 - KD
17.00 € s DPH Michal Malast Obec Sulín 20.06.2014
20.06.2014 Nájom kultúrneho domu dňa 22.6.2014
7/2014 - KD
17.00 € s DPH Rastislav Hriňák Obec Sulín 20.06.2014
20.06.2014 Nájom priestorov budovy školy - oslava
8/2014 - KD
17.00 € s DPH Štefan Krajňak Obec Sulín 20.06.2014
20.06.2014 Nájom kultúrneho domu dňa 22.6.2014
9/2014 - KD
17.00 € s DPH Milan Kičura Obec Sulín 20.06.2014
28.05.2014 Poskytnutie služby vo forme externého manažmentu projektu v rámci implementácie schválenej žiadosti o finančný príspevok k projektu: "Sulín-Muszyna-Źegiestów - lávka spolupráce a rozvoja pohraničia"
120514-1
16880.00 € s DPH Obec Sulín Diervilla s.r.o. 20.05.2014
22.05.2014 Zabezpečenie odbornej praxe študenta UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy v trvaní 3 týždňov od 18.8. - 9.9.2014
157/2014
0.00 € s DPH Obec Sulín UPJŠ v Košiciach, Fakulta VS 21.05.2014
14.05.2014 Dodatok č. 1 k dohode na vykonávanie MOS
22/§52/2014/NP VAOTP
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 07.05.2014
09.05.2014 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín od 10.5.2014 do 11.5.2014
4/2014 - KD
17.00 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 09.05.2014
09.05.2014 Nájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín v dňoch 10.5. - 11.5.2014
5/2014 - KD
17.00 € s DPH Pavol Matviak Obec Sulín 09.05.2014
07.05.2014 Nájom hrobového miesta č. 50 v časti Malý Sulín
201403
8.29 € s DPH Štefan Romaňák Obec Sulín 07.05.2014
Zobrazených 181 - 195 z celkových 351.
1 2 9 10 11 13 15 16 17 23 24