Obec Sulín

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABP3

Identifikácia

Číslo zmluvy: 309070ABP3-2

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Dodatok č. 2 - predĺženie realizácie projektu: " Rekonštrukcia zvonice v obci Sulín, časť Malý Sulín." Začiatok 01.2024, ukončenie 09.2024

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.03.2024

Datum zverejnenia: 14.03.2024

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070ABP3.pdf ( veľkosť: 212,1 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Marec 2024 13:51 )