Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.08.2016 Poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilného telefónu - Happy XL volania NAJ - kúpa telefónu
223/2016
39.00 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom 29.07.2016
20.07.2016 Prenájom priestorov budovy školy od 18.7.2016 - 22.7.2016, počet 62 účastníkov 4 dni, 6 účastníkov 1 deň
218/2016
524.00 € s DPH ZKSM Obec Sulín 18.07.2016
18.07.2016 Nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Sulín a to: obaly z papiera a lepenky, papier a lepenka, jedlé oleje a tuky
19/PZ-SL/2016
0.00 € s DPH Obec Sulín Brantner Poprad, s.r.o. 30.06.2016
18.07.2016 Prenájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín dňa 16.7.2016
7/2016 - KD
17.00 € s DPH Terézia Malarčiková Obec Sulín 15.07.2016
07.07.2016 Úrazové poistenie MOS § 12 od 1.7.2016 do 31.12.2016 - 2 osoby
5190030938
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 30.06.2016
01.07.2016 Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 - 2022"
206/2016
300.00 € s DPH Obec Sulín RNDr. Radomír Babiak, PhD. 27.06.2016
22.06.2016 Predaj nehnuteľnosti, časti parcely KN -E 4420/1 - zastavané plochy a nádvoria, diely 10,11,12,13,14 o výmere 73 m2 , za cenu 2.- €/m2
101/2016
146.00 € s DPH Emília Kasenčáková Obec Sulín 21.06.2016
23.05.2016 Prenájom KD na 22.5.2016 - I. sv. prijímanie
6/2016 - KD
17.00 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 20.05.2016
23.05.2016 Úrazové poistenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
5190029746
13.28 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 07.04.2016
29.04.2016 Vysporiadanie výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
1611870
38.50 € s DPH Obec Sulín SLOVGRAM 05.04.2016
12.04.2016 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v čase od 8.4.2016 - 30.9.2016 v počte 2 UoZ
16/38/52A/85
975.48 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 08.04.2016
01.04.2016 Poskytnutie dotácie pre DHZ Sulín
26519
2000.00 € s DPH Obec Sulín DPO SR 01.04.2016
23.03.2016 Prenájom KD dňa 27.3.2016 - 28.3.2016 za účelom tanečnej zábavy
5/2016
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 23.03.2016
23.03.2016 Prenájom KD v časti Malý Sulín za účelom rodinnej oslavy - krstiny dňa 27.3.2016
4/2016
17.00 € s DPH Michal Fiľák Obec Sulín 23.03.2016
09.03.2016 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytárania pracovného miesta pre 2 zamestnancov od 9.3.2016 do 30.11.2016
9/2016/§54- ŠnZ
9075.06 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 08.03.2016
Zobrazených 166 - 180 z celkových 456.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 30 31