Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.12.2015 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s NATUR-PACK o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
408/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 23.11.2015
22.12.2015 Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín na športové účely
407/2015
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 20.12.2015
21.12.2015 Nájom časti obecného pozemku KN-C 349/3 o výmere 17 m2 za účelom výstavby garáže na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2019.
305/2015
17.00 € s DPH Michal Borecký Obec Sulín 17.12.2015
21.12.2015 Nájom časti obecného pozemku KN-C 424 o výmere 18 m2 za účelom výstavby garáže. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2019.
293/2015
18.00 € s DPH Veronika Klembarová Obec Sulín 17.12.2015
11.12.2015 Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
KRHZ-PO-728-065/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo vnútra SR 02.12.2015
05.11.2015 Poistenie majetku - - Most pre peších a cyklistov
419007780
694.58 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 21.10.2015
03.11.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na vytvorenie pracovného miesta 2 znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" v čase od 2.11.2015 - 30.4.2016
32/2015/§54 - ŠnZ
6558.60 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 29.10.2015
28.10.2015 Nájom hrobového miesta č. 237 na cintoríne v časti Veľký Sulín
201502
8.29 € s DPH Mária Malastová Obec Sulín 28.10.2015
09.10.2015 Pripojenie k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
ZLP-2015-1084/OPIS
0.00 € s DPH Obec Sulín DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 09.10.2015
17.09.2015 Technické zhodnotenie hasičského vozidla Tatra CAS 32 T815
PHZ-OPK2-2015/001054
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo vnútra SR 30.07.2015
10.09.2015 Poskytnutie platobnej jednotky v Režime predplatného mýta - hasičské vozidlo Tatra T 815
49635800012
0.00 € s DPH Obec Sulín SkyToll, a.s. 09.09.2015
10.09.2015 Užívanie vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta
49635800011
0.00 € s DPH Obec Sulín Národná diaľničná spoločnosť. a.s. 09.09.2015
09.09.2015 Nájom pozemkov KN-C 353 o výmere zastavanej garážou vo výške 1.- €/m2 a KN-C 354 o výmere 871 m2 vo výške 0,01 €/m2 na obdobie 3 rokov od ohlásenia drobnej stavby.
127/2015
1.00 € s DPH Ján Klembara Obec Sulín 09.09.2015
28.08.2015 Nájom priestorov školy v čase od 23.8.2015 do 30.8.2015
271/2015
2.00 € s DPH Obec Sulín Združenie kresťanských spol. mládeže 21.08.2015
20.08.2015 Zmluva o uzatvorení účtu Komunal
256/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Slovenská sporiteľňa, a.s. 13.08.2015
Zobrazených 106 - 120 z celkových 365.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 24 25