Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.08.2018 Nájom hrobového miesta 23 v časti Veľký Sulín
2018016
8.50 € s DPH Ján Maľarčík Obec Sulín 27.08.2018
27.08.2018 Nájom kultúrneho domu - svadba
Obu-Su-22/2018-10/18
50.00 € s DPH Matúš Kuča Obec Sulín 23.08.2018
27.08.2018 Poskytnutie dotácie z PSK v zmysle VZN č. 57/2017 na podporu usporiadania kultúrneho podujatia pri cezhraničnom stretnutí so susednou poľskou obcou Žegiestów
602/2018/OK
800.00 € s DPH Obec Sulín Prešovský samosprávny kraj 10.08.2018
27.08.2018 Nájom hrobového miesta 193 - dvojhrob v časti Veľký Sulín
2018019
17.00 € s DPH Anna Hutníková Obec Sulín 27.08.2018
27.08.2018 Nájom hrobového miesta 175 - dvojhrob v časti Veľký Sulín
2018020
17.00 € s DPH Anna Hutníková Obec Sulín 27.08.2018
27.08.2018 Nájom hrobového miesta 44 - dvojhrob v časti Malý Sulín
2018021
17.00 € s DPH Marián Hriceňák Obec Sulín 27.08.2018
27.08.2018 Nájom hrobového miesta 68 - dvojhrob v časti Malý Sulín
2018022
17.00 € s DPH Marián Hriceňák Obec Sulín 27.08.2018
16.08.2018 Nájom hrobového miesta č. 5 v časti Malý Sulín
2018015
17.00 € s DPH Martin Fedorek Obec Sulín 16.08.2018
16.08.2018 Nájom hrobového miesta č. 4 v časti Malý Sulín
2018014
8.50 € s DPH Martin Fedorek Obec Sulín 16.08.2018
13.08.2018 Nájom hrobového miesta 178 - krypta v časti Veľký Sulín
2018013
8.50 € s DPH Ján Olekšák Obec Sulín 13.08.2018
11.08.2018 Prenájom priestorov školy
2018
502.50 € s DPH Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Obec Sulín 06.08.2018
09.08.2018 Predaj parciel KN-C 318/6 o výmere 11 m2 a KN-C 318/7 o výmere 13 m2, odčlenených z parcely KN-E 4420/1
542018
97.68 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 09.08.2018
09.08.2018 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Roľníckemu družstvu "Prameň" Sulín o výmere 2445 m2 v katastrálnom území Veľký Sulín a 26 176 m2 v katastrálnom území Malý Sulín za 0,0020 €/m2
1292018
57.20 € s DPH Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín Obec Sulín 09.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta 171 - v časti Veľký Sulín - dvojhrob
2018007
17.00 € s DPH Peter Borecký Obec Sulín 07.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta 154 v časti Veľký Sulín - dvojhrob
2018008
17.00 € s DPH Michal Olekšák Obec Sulín 07.08.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 517.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 34 35