Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.08.2018 Prenájom priestorov školy
2018
502.50 € s DPH Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Obec Sulín 06.08.2018
09.08.2018 Predaj parciel KN-C 318/6 o výmere 11 m2 a KN-C 318/7 o výmere 13 m2, odčlenených z parcely KN-E 4420/1
542018
97.68 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 09.08.2018
09.08.2018 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Roľníckemu družstvu "Prameň" Sulín o výmere 2445 m2 v katastrálnom území Veľký Sulín a 26 176 m2 v katastrálnom území Malý Sulín za 0,0020 €/m2
1292018
57.20 € s DPH Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín Obec Sulín 09.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta 171 - v časti Veľký Sulín - dvojhrob
2018007
17.00 € s DPH Peter Borecký Obec Sulín 07.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta 154 v časti Veľký Sulín - dvojhrob
2018008
17.00 € s DPH Michal Olekšák Obec Sulín 07.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta č. 40 v časti Malý Sulín - jeden hrob
2018009
8.50 € s DPH Peter Vitko Obec Sulín 07.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta č. 41 v časti Malý Sulín - jedna krypta
2018010
8.50 € s DPH Peter Vitko Obec Sulín 07.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta č. 189 v časti Veľký Sulín - dvojhrob
2018011
17.00 € s DPH Emília Kasenčáková Obec Sulín 07.08.2018
07.08.2018 Nájom hrobového miesta č. 190 v časti Veľký Sulín, jeden hrob
2018012
8.50 € s DPH Emília Kasenčáková Obec Sulín 07.08.2018
06.08.2018 Nájom hrobového miesta 25 - dvojhrob
2018006
17.00 € s DPH Michal Matfiak Obec Sulín 31.07.2018
06.08.2018 Nájom hrobového miesta 24 - jeden hrob
2018005
8.50 € s DPH Michal Matfiak Obec Sulín 31.07.2018
06.08.2018 Nájom hrobového miesta 20 - jeden hrob
2018004
8.50 € s DPH Katarína Haľamová Obec Sulín 31.07.2018
06.08.2018 Nájom hrobového miesta 21 - dvojhrob
2018003
17.00 € s DPH Katarína Haľamová Obec Sulín 31.07.2018
06.08.2018 Nájom hrobového miesta 26 - jedna krypta
2018002
8.50 € s DPH Katarína Haľamová Obec Sulín 31.07.2018
01.08.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - AVIA
3539330176
141.10 € s DPH Obec Sulín Kooperatíva poisťovňa, a.s. 01.08.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 507.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 33 34