Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.02.2016 Vzájomná spolupráca pri aktivitách smerujúcich k podpore cestovného ruchu a zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov na území PSK
03/2016
21490.00 € s DPH Obec Sulín KOCR Severovýchod Slovenska 04.02.2016
01.02.2016 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
36/2016
50.00 € s DPH Obec Sulín Generali poisťovňa, a.s. 22.01.2016
29.01.2016 Zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
35/2016
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 29.01.2016
28.01.2016 Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie NFP na rekonštrukciu domu kultúry v Sulíne
421/2015
2700.00 € s DPH Obec Sulín Energia plus s.r.o. 31.12.2015
22.01.2016 Úrazové poistenie MOS podľa § 12 od 13.1.2016 do 30.6.2016 pre 2 UoZ
5190025868
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 13.01.2015
20.01.2016 Vykonávanie prác podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi od 1.1.2016 do 31.12.2016
15/38/010/37
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 16.12.2015
20.01.2016 Vykonávanie MOS pre obec podľa § 12 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi - 2 UoZ
27/2016
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 12.01.2016
20.01.2016 Úrazové poistenie UoZ počas vykonávania MOS od 15.1.2016 do 30.6.2016
5190025867
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 15.01.2016
19.01.2016 Dohoda o vykonávaní MOS od 15.1.2016 - 30.6.2016, počet UoZ - 2
16/38/052/4
975.48 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 13.01.2016
14.01.2016 Prenájom KD v časti Veľký Sulín za účelom predaja tovaru dňa 13.1.2016
2/2016 - KD
17.00 € s DPH Róbert Mihók Obec Sulín 13.01.2016
05.01.2016 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín - zakáľačka ošípanej
1/2016 - KD
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 31.12.2015
29.12.2015 Nájom KD dňa 27.12.2015 - 28.12.2015 za účelom tanečnej zábavy
6/2015
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 22.12.2015
28.12.2015 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s NATUR-PACK o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
408/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 23.11.2015
22.12.2015 Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín na športové účely
407/2015
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 20.12.2015
21.12.2015 Nájom časti obecného pozemku KN-C 349/3 o výmere 17 m2 za účelom výstavby garáže na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2019.
305/2015
17.00 € s DPH Michal Borecký Obec Sulín 17.12.2015
Zobrazených 106 - 120 z celkových 377.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 25 26