Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.02.2020 Dodatok k zmluve o vinkulácií vkladu k zmluve o splátkovom úvere č. 5005/19/013 zo dňa 30.10.2019
Su-61/2020-4
0.00 € s DPH Obec Sulín OTP Banka Slovensko, a.s. 11.02.2020
24.02.2020 Všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov k Zmluve o úvere 5005/19/013
Su-61/2020-5
0.00 € s DPH Obec Sulín OTP Banka Slovensko, a.s. 11.02.2020
24.02.2020 Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"
20/38/054/78
1035.72 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 19.02.2020
17.02.2020 Nové znenie Obsahu a čl. 1 až 14. Popis systému triedeného zberu v obci platný od 1.1.2020 - vývoz papiera, skla, plastov, kovov
Su-55/2020
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 17.02.2020
05.02.2020 Zmena zmluvy o dodávke prác: - mulčovanie verejných priestranstiev - 40.- €/hod. bez DPH - odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách - 30.- €/hod. bez DPH
Su-42/2020-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 05.02.2020
05.02.2020 Dodatok zmluvy o dodávke prác z 31.8.2012: - mulčovanie verejných priestranstiev - 40.- €/hod. bez DPH - odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách - 30.- €/hod. bez DPH
Su-42/2020-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 05.02.2020
29.01.2020 Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 5.12.2018 na "Stavebné úpravy hasičskej zvonice v obci Sulín"
34/2020
31404.55 € s DPH Obec Sulín SLOVDACH, s.r.o. 02.12.2019
24.01.2020 Peňažný dar na liečebné účely pre postihnutého Marka Šambronského
117/2020
50.00 € s DPH Obec Sulín Pierott, n.o. 17.01.2020
02.01.2020 Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín - oslava
8/2019
17.00 € s DPH Peter Štefaňák Obec Sulín 31.12.2019
19.12.2019 Predĺženie nájmu pozemku od 1.1.2020 do 31.12.2020
127/2015
39.00 € s DPH Ján Klembara Obec Sulín 18.12.2019
19.12.2019 Predĺženie nájmu pozemku od 1.1.2020 do 31.12.2020
293/2015
18.00 € s DPH Veronika Klembarová Obec Sulín 18.12.2019
17.12.2019 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín - kar
7/2019
17.00 € s DPH Štefan Hutník Obec Sulín 13.12.2019
16.12.2019 Nájom hrobového miesta č. 244 v časti Veľký Sulín, na obdobie 5 rokov
2019003
8.50 € s DPH Zdena Hutníková Obec Sulín 16.12.2019
02.12.2019 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu, batérií a akumulátorov, vybraných prúdov z komunálneho odpadu
14/2019
0.00 € s DPH Obec Sulín H+EKO, s.r.o. 25.11.2019
12.11.2019 Dohoda o vykonávaní MOS podľa § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020.
19/38/010/37
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 31.10.2019
Zobrazených 46 - 60 z celkových 577.
1 2 4 6 7 8 9 38 39