Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.12.2021 Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve obce 506 217 m2 na obdobie od 1.1.2022. 31.12.2031, nájomné 0,0007 €/m2
Su-191/2021-OBU-1
354.00 € s DPH Združenie bývalých urbarialistov Obec Sulín 21.12.2021
22.12.2021 Nájom spoluvlastníckych podielov lesných pozemkov o výmere 104 195 m2, na obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2031, nájomné vo výške 0,0007 €/m2
Su-191/2021-OBU-2
73.00 € s DPH Združenie bývalých urbarialistov Obec Sulín 21.12.2021
23.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na zakúpenie zdravotníckej pomôcky
Su-173/2021-OBU
100.00 € s DPH Spišská katolícka charita Obec Sulín 12.11.2021
19.11.2021 Zmluva - zverejnená 2x
Su-173/2021-OBU
0.00 € s DPH Spišská katolícka charita Obec Sulín 11.11.2021
19.11.2021 Maľba v kultúrnom dome č. 102
Su-181/2021-OBU
3624.00 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 18.11.2021
19.11.2021 Nájom domu smútku od 16.11. do 18.11.2021
Su-189/2021-OBU
14.00 € s DPH Pavol Matviak Obec Sulín 16.11.2021
15.11.2021 Nájom hrobového miesta 108 v časti Malý Sulín
202101
8.50 € s DPH Helena Matviaková Obec Sulín 15.11.2021
27.10.2021 Zmluva o vývoze odpadu zo žúmp
Su-167/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo Plavnica 26.10.2021
12.10.2021 Predaj budovy školy s príslušenstvom - sklad a s pozemkom KN-C 421/1 o výmere 3 831 m2
Su-143/2021-OBU-003
170000.00 € s DPH Kristián Kaleta- EL-COMP TRADE Obec Sulín 12.10.2021
22.09.2021 Poskytnutie reklamného priestoru na inzerciu - obchodná verejná súťaž na predaj budovy školy s príslušenstvom a pozemkom
571210078
33.01 € s DPH Obec Sulín REGIONPRES, s.r.o. 20.09.2021
16.09.2021 Nájom časti pozemku KN-C 353 o výmere 39 m2 na obdobie od 1.9.2021 do 31.8.2024. Nájomné 1,10 €/m2/rok.
Su-80/2021-OBU-2
42.90 € s DPH Ján Klembara Obec Sulín 13.09.2021
03.09.2021 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sullín od 4.9. - 5.9.2021 - svadba
Su-113/2021-OBU-4
50.00 € s DPH Zdena Hutníková Obec Sulín 02.09.2021
30.08.2021 Zmluva o združenej dodávke el. energie - Informačné centrum, cenník elektriny a obchodné podmienky
Su-136/2021-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Východoslovenská energetika, a.s. 26.08.2021
10.08.2021 Poskytnutie dotácie na základe uznesenia PSK č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 - rekonštrukcia domu kultúry - podlahy
1137/2021/OPR
3000.00 € s DPH Obec Sulín Prešovský samosprávny kraj 20.07.2021
05.08.2021 Nájom priestorov budovy školy od 5.8.2021 do 6.8.2021 - 13 osôb - 4€/osoba
Su-79/2021-OBU-3
52.00 € s DPH Matúš Laho Obec Sulín 05.08.2021
Zobrazených 46 - 60 z celkových 646.
1 2 4 6 7 8 9 43 44