Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.07.2017 Úrazové poistenie § 52 od 14.7.2017 do 31.12.2017 - 1 uchádzač o zamestnanie
5190036132
3.25 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 13.07.2017
14.07.2017 Vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec § 52 v čase od 14.7.2017- 31.12.2017, 1 UoZ
17/38/052/152
287.46 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 11.07.2017
07.07.2017 Prenájom budovy školy v čase od 3.7.2017 - 7.7.2017 - miništrantský tábor
12/2017
290.00 € s DPH Richard Balaž Obec Sulín 03.07.2017
04.07.2017 Dohoda uzatvorená podľa § 12 zák. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi od 1.7.2017 do 31.12.2017 - 2 UoZ
17/38/012/4
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 30.06.2017
03.07.2017 Predaj pozemku KN-C 317/2 o výmere 25 m2vo výške 2.- €/m2
ObU-Su-28/2017
50.00 € s DPH Radomír Stacho a Zuzana Stachová Obec Sulín 03.07.2017
28.06.2017 Nájom KD dňa 24.6.2017 - príprava jedla na rodinnú poslavu
11/2017 - KD
17.00 € s DPH Miloš Klembara Obec Sulín 23.06.2017
26.06.2017 Poskytnutie dotácie z DPO SR na rok 2017
37709
3000.00 € s DPH Obec Sulín Dobrovoľná požiarna ochrana SR 26.06.2017
15.06.2017 Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín dňa 11.6.2017
10/2017 - KD
17.00 € s DPH Pavol Matviak Obec Sulín 09.06.2017
14.06.2017 Prenájom priestorov v budove školy dňa 11.6.2017 - rodinná oslava
9/2017 - KD
17.00 € s DPH Štefan Krajňak Obec Sulín 09.06.2017
05.06.2017 Nájom KU dňa 3.6.2017 - rodinná oslava
8/2017 - KD
17.00 € s DPH Ján Hutník Obec Sulín 02.06.2017
31.05.2017 Poskytnutie finančného príspevku na 1 vytvorené pracovné miesto - § 50j v čase od 1.6.2017 - 30.11.2017
17/38/50j/28
2817.72 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 26.05.2017
22.05.2017 Nájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín - rodinná oslava 20.5.2017
7/2017-KD
17.00 € s DPH Ján Kuča Obec Sulín 19.05.2017
18.04.2017 Prenájom KD v časti Malý Sulín dňa 16.4.2017 za účelom rodinná oslava
6/2017
17.00 € s DPH Miroslav Hutník Obec Sulín 13.04.2017
18.04.2017 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - Faktúry a objednávky, Správa registratúry
170310
83.16 € s DPH Obec Sulín IFOsoft s.r.o. 18.04.2017
05.04.2017 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu ŠnZ
5/2017/§54 - ŠnZ
3346.02 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 31.03.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 365.
1 3 5 6 7 8 9 24 25