Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.05.2022
Crz:31.05.2022 08:12
Dodatok k zmluve - nájomné stanovené vo výške 0,0010 €/m2 - výmera 104194,765 m2
Su-129/2022-OBU
104.20 € s DPH Združenie bývalých urbarialistov Obec Sulín 30.05.2022
27.05.2022
Crz:27.05.2022 17:14
Poistenie majetku - Informačné centrum Sulín
9021509
227.33 € s DPH Obec Sulín Kooperatíva, a.s. 25.05.2022
10.05.2022
Crz:10.05.2022 17:15
Zmluva o poskytovaní služieb
0.00 € s DPH Obec Sulín O2 Slovakia,s.r.o. 09.05.2022
10.05.2022
Crz:10.05.2022 17:15
Záväzok dodania telekomunikačného zariadenia - pripojenie na internet na Informačnom centre Sulín
Su-122/2022-OBU-2
216.00 € s DPH Obec Sulín O2 Slovakia,s.r.o. 09.05.2022
10.05.2022
Crz:10.05.2022 17:15
Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, osobné ochranné prostriedky, odborná príprava , servis
Su-121/2022-OBU-1
3000.00 € s DPH Obec Sulín Dobrovoľná požiarna ochrana SR 10.05.2022
23.03.2022 Spolupráca pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine.
Su-80/2022-OBU
300.00 € s DPH Združenie miest a obcí Slovenska Obec Sulín 16.03.2022
15.03.2022 Predaj pozemku KN-C 140/4 o výmere 1677 m2 a KN-C 141/2 o výmere 87 m2, vo výške 6,50 €/m2
Su-9/2022-OBU-2
11466.00 € s DPH KODIMA, s.r.o. Obec Sulín 15.03.2022
15.03.2022 Predaj pozemku KN-C 347/4 o výmere 31 m2, vo výške 6.- €/m2
Su-11/2022-OBU-2
186.00 € s DPH Michal Hutník Obec Sulín 15.03.2022
23.02.2022 Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci NP " Podpora zamestnanosti" podľa § 54 a) - vytvorenie 1 pracovného miesta od 1.3.2022 do 31.7.2022
22/38/054/110
1743.50 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 23.02.2022
26.01.2022 Vývoz papiera, lepenky, jedlé oleje a tuky
Su-36/2022-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín Lilly enviro, s.r.o. 25.11.2021
19.01.2022 Dodatok ku kúpnej zmluve odpredaj budovy školy s príslušenstvom, kde sa mení bod 3 - kúpna cena a platobné podmienky. Predĺženie splatnosti kúpnej zmluvy do 31.3.2022.
Su-32/2022-OBU
0.00 € s DPH Kristián Kaleta- EL-COMP TRADE Obec Sulín 19.01.2022
10.01.2022 Úrazové poistenie MOS podľa § 12 pre 2 uchádzačov o zamestnanie, platná v čase od 1.1.2022 do 31.12.2022
5190057023
10.00 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 31.12.2021
04.01.2022 Dohoda uzatvorená podľa § 10- pomoc v hmotnej núdzi, na vykonávanie MOS v čase od 1.1.2022 do 31.12.2022, najviac 5 uchádzačov o zamestnanie
21/38/010/21
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 29.10.2021
04.01.2022 Dohoda uzatvorená podľa § 12 o vykonávaní MOS v čase od 1.1.2022 do 31.12.2022 najviac 2 uchádzači o zamestnanie
21/38/012/33
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 20.12.2021
27.12.2021 Prevod výpočtovej techniky do majetku obce - počítač, multifunkčná tlačiareň, 3 notebooky
ZLP-VT-2021-0584
0.00 € s DPH Obec Sulín DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 03.11.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 646.
1 3 5 6 7 8 9 43 44