Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.09.2016 Zabezpečenie sociálnych služieb: - základné poradenstvo, - opatrovateľská služba, - odľahčovacia služba, - posudková činnosť - lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť, výška poplatku - 1.- €/obyvateľ/rok
248/2016
1.00 € s DPH Obec Sulín Mesto Stará Ľubovňa 29.07.2016
07.09.2016 Dodatok k dohode- úprava práv a povinnosti pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - poskytovanie príspevku z ESF a ŠR.
Dodatok-16/38/52/85
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 16.08.2016
19.08.2016 Zmluva o prenájme KD v časti Veľký Sulín dňa 20.8.2016
9/2016 - KD
17.00 € s DPH Matúš Kuča Obec Sulín 19.08.2016
19.08.2016 Prenájom budovy školy od 11.8.2016 - 21.8.2016 - detský tábor
229/2016
1152.00 € s DPH Štefan Marcin Obec Sulín 11.08.2016
16.08.2016 Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín dňa 15.8.2016
8/2016 - KD
17.00 € s DPH Lenka Pjatáková Obec Sulín 15.08.2016
10.08.2016 Poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilného telefónu - Happy XL volania NAJ - kúpa telefónu
223/2016
39.00 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom 29.07.2016
20.07.2016 Prenájom priestorov budovy školy od 18.7.2016 - 22.7.2016, počet 62 účastníkov 4 dni, 6 účastníkov 1 deň
218/2016
524.00 € s DPH ZKSM Obec Sulín 18.07.2016
18.07.2016 Nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Sulín a to: obaly z papiera a lepenky, papier a lepenka, jedlé oleje a tuky
19/PZ-SL/2016
0.00 € s DPH Obec Sulín Brantner Poprad, s.r.o. 30.06.2016
18.07.2016 Prenájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín dňa 16.7.2016
7/2016 - KD
17.00 € s DPH Terézia Malarčiková Obec Sulín 15.07.2016
07.07.2016 Úrazové poistenie MOS § 12 od 1.7.2016 do 31.12.2016 - 2 osoby
5190030938
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 30.06.2016
01.07.2016 Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 - 2022"
206/2016
300.00 € s DPH Obec Sulín RNDr. Radomír Babiak, PhD. 27.06.2016
22.06.2016 Predaj nehnuteľnosti, časti parcely KN -E 4420/1 - zastavané plochy a nádvoria, diely 10,11,12,13,14 o výmere 73 m2 , za cenu 2.- €/m2
101/2016
146.00 € s DPH Emília Kasenčáková Obec Sulín 21.06.2016
23.05.2016 Prenájom KD na 22.5.2016 - I. sv. prijímanie
6/2016 - KD
17.00 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 20.05.2016
23.05.2016 Úrazové poistenie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
5190029746
13.28 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 07.04.2016
29.04.2016 Vysporiadanie výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
1611870
38.50 € s DPH Obec Sulín SLOVGRAM 05.04.2016
Zobrazených 91 - 105 z celkových 386.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 25 26