Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.04.2018 Predaj novovytvorených parciel KN-C 514/3, KN-C 514/4, KN-C 514/5, KN-C 514/6, KN-C 514/7 a KN-C 514/8 o celkovej výmere 74 m2, za cenu 4,07 €/m2 a to Lukášovi Hutníkovi, Zdenkovi Živčákovi, Marekovi Živčákovi, Jánovi Zagorovi, Petrovi Kurcinovi a Matúšovi Kučovi.
ObU-Su-156/2017
301.18 € s DPH Marek Živčák a spol. Obec Sulín 03.04.2018
03.04.2018 Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona 5/2004 Z.z. pre 1 UoZ na obdobie od 1.4.2018 do 30.9.2018
Dohoda č. 18/38/50j/
3109.20 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 27.03.2018
06.03.2018 Nájom kultúrneho domu dňa 4.3.2018 - kar
Obu-Su-22/2018-4/201
17.00 € s DPH Michal Boguský Obec Sulín 02.03.2018
23.02.2018 Nájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín dňa 24.2.2018 - rodinná oslava
Obu-Su-22/2018
17.00 € s DPH Milan Hutník Obec Sulín 23.02.2018
23.02.2018 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín dňa 21.2.2018 - kar
Obu-Su-22/2018
17.00 € s DPH Štefan Hriňák Obec Sulín 20.02.2018
07.02.2018 Nájom kultúrneho domu v časti veľký Sulín - predajná akcia
1/2018 - KD
20.00 € s DPH Jana Janová Obec Sulín 07.02.2018
11.01.2018 Úrazové poistenie MOS podľa § 12 na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 pre 2 uchádzačov o zamestnanie
5190039672
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 29.12.2017
04.01.2018 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi od 1.1.2018 do 31.12.2018
17/38/010/36
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 27.11.2017
04.01.2018 Zabezpečenie vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 12 v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 pre najviac 2 UoZ
17/38/012/19
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVaR 29.12.2017
02.01.2018 Nájom kultúrneho domu dňa 30.12.2017 - zakáľačka ošípanej, za spotrebu el. energie
19/2017-KD
0.00 € s DPH OZ-Sulín Obec Sulín 29.12.2017
29.12.2017 Dodatok k zmluve o nájme obecného pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D - 284/2012/1
7.50 € s DPH Lukáš Hutník Obec Sulín 18.12.2017
29.12.2017 Dodatok k zmluve o nájme obecného pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D - 284/2012/2
7.50 € s DPH Matúš Kuča Obec Sulín 18.12.2017
29.12.2017 Dodatok k zmluve o nájme obecného pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D - 284/2012/3
7.50 € s DPH Tomáš Živčák Obec Sulín 18.12.2017
29.12.2017 Dodatok z zmluve o nájme obecného pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D - 284/2012/4
7.50 € s DPH Zdenko Živčák Obec Sulín 18.12.2017
29.12.2017 Dodatok zmluve o nájme pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D - 75/2017
7.50 € s DPH Ján Zagora Obec Sulín 18.12.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 461.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 30 31