Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.12.2017 Dodatok z zmluve o nájme obecného pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D - 284/2012/4
7.50 € s DPH Zdenko Živčák Obec Sulín 18.12.2017
29.12.2017 Dodatok zmluve o nájme pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D - 75/2017
7.50 € s DPH Ján Zagora Obec Sulín 18.12.2017
29.12.2017 Dodatok k zmluve o nájme obecného pozemku - predĺženie doby nájmu do 30.6.2018
D- 76/2017
7.50 € s DPH Peter Kurcin Obec Sulín 18.12.2017
06.12.2017 Realizácia stavebných prác Rekonštrukcia Domu kultúry v Sulíne
181/2017
138308.88 € s DPH Obec Sulín SLOVDACH, s.r.o. 30.11.2017
30.11.2017 Dom smútku - stavebné práce
Obu-Su-176/2017
118989.94 € s DPH Obec Sulín SLOVDACH, s.r.o. 30.11.2017
28.11.2017 Nájom obecných lesných pozemkov o výmere 3109 m2 á 0,0005 €/m2
173/2017
1.55 € s DPH Obec Sulín Združenie vlastníkov lesa obce Malý Sulín,p.s. 02.11.2017
28.11.2017 Vyhotovenie projektovej dokumentácie : DOM SMÚTKU SULÍN, zmena dokončenej stavby súp. č. 110 - prestavba, nadstavba a stavebné úpravy
163/2017
4800.00 € s DPH Obec Sulín Mikuláš Maník - AGENTÚRA MM 07.10.2017
06.11.2017 Nájom kultúrneho domu - predaj
18/2017 - KD
10.00 € s DPH Róbert Mihók Obec Sulín 06.11.2017
02.10.2017 Nájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín dňa 1.10.2017 - kar
17/2017 - KD
17.00 € s DPH Anna Šmídová Obec Sulín 30.09.2017
25.09.2017 Finančný dar na nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku
ObU-Su-161/2017
700.00 € s DPH Obec Sulín Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín 25.09.2017
25.09.2017 Finančný dar na nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku
ObU-Su-161/2017-001
1000.00 € s DPH Obec Sulín Združenie bývalých urbarialistov, p.s. 25.09.2017
25.09.2017 Finančný príspevok na nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku
ObU-Su-161/2017-002
400.00 € s DPH Obec Sulín Združenie vlastníkov lesa obce Malý Sulín,p.s. 25.09.2017
21.09.2017 Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
160/2017
600.00 € bez DPH Obec Sulín Ing. Mgr. Hedviga Vadinová 06.09.2017
19.09.2017 Nájom časti parcely KN-E 4414/1 o výmere 15 m2 za účelom postavenia garáže do 31.12.2017
75/2017
5.00 € s DPH Ján Zagora Obec Sulín 18.09.2017
19.09.2017 Prenájom časti parcely KN-E 4414/1 o výmere 15 m2 za účelom postavenia garáže, nájom do 31.12.2017
76/2017
5.00 € s DPH Peter Kurcin Obec Sulín 18.09.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 478.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 31 32