Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.01.2020 Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 5.12.2018 na "Stavebné úpravy hasičskej zvonice v obci Sulín"
34/2020
31404.55 € s DPH Obec Sulín SLOVDACH, s.r.o. 02.12.2019
24.01.2020 Peňažný dar na liečebné účely pre postihnutého Marka Šambronského
117/2020
50.00 € s DPH Obec Sulín Pierott, n.o. 17.01.2020
02.01.2020 Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín - oslava
8/2019
17.00 € s DPH Peter Štefaňák Obec Sulín 31.12.2019
19.12.2019 Predĺženie nájmu pozemku od 1.1.2020 do 31.12.2020
127/2015
39.00 € s DPH Ján Klembara Obec Sulín 18.12.2019
19.12.2019 Predĺženie nájmu pozemku od 1.1.2020 do 31.12.2020
293/2015
18.00 € s DPH Veronika Klembarová Obec Sulín 18.12.2019
17.12.2019 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín - kar
7/2019
17.00 € s DPH Štefan Hutník Obec Sulín 13.12.2019
16.12.2019 Nájom hrobového miesta č. 244 v časti Veľký Sulín, na obdobie 5 rokov
2019003
8.50 € s DPH Zdena Hutníková Obec Sulín 16.12.2019
02.12.2019 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu, batérií a akumulátorov, vybraných prúdov z komunálneho odpadu
14/2019
0.00 € s DPH Obec Sulín H+EKO, s.r.o. 25.11.2019
12.11.2019 Dohoda o vykonávaní MOS podľa § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020.
19/38/010/37
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 31.10.2019
11.11.2019 Nájom kultúrneho domu dňa 9.11.2019 - kar
Su-67/2019-6
17.00 € s DPH Michal Borecký Obec Sulín 08.11.2019
04.11.2019 Pristúpenie k záväzku na základe zmluvy o úvere medzi veriteľom OTP bankou a pôvodným dlžníkom - Ľubovnianskym regionálnym združením a Obcou Sulín ako pristupujúcim dlžníkom
5005/19/013
105816.70 € s DPH Obec Sulín OTP Banka Slovensko, a.s. 30.10.2019
04.11.2019 Zmluva o splátkovom úvere č. 5005/19/013 medzi OTP Bankou a Klientom: Ľubovnianske regionálne združenie a zmluvy o pristúpení k záväzku
Su-157/2019-OBU
0.00 € s DPH Obec Sulín OTP Banka Slovensko, a.s. 30.10.2019
29.10.2019 "Stavebné práce - Rekonštrukcia Zvonice v obci Sulín, časť Malý Sulín"
297/2019
32764.08 € s DPH Obec Sulín NOVSTAV SL, s.r.o. 24.10.2019
29.10.2019 Vypracovanie žiadosti na projekt " Rekonštrukcia zvonice, Obec Sulín, časť Malý Sulín" , ktorý bude predložený v rámci výzvy MAS Ľubovniansko - prioritná os 07, cieľ 7.2
299/2019
600.00 € s DPH Obec Sulín Veriton, s.r.o. 25.10.2019
07.10.2019 Výpožička hasičského automobilu - cisternová automobilová striekačka 4x2, IVECO CAS 15
276/2019
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo vnútra SR 17.09.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 646.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 43 44