Obec Sulín

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.01.2016 Vykonávanie MOS pre obec podľa § 12 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi - 2 UoZ
27/2016
0.00 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 12.01.2016
20.01.2016 Úrazové poistenie UoZ počas vykonávania MOS od 15.1.2016 do 30.6.2016
5190025867
6.50 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 15.01.2016
19.01.2016 Dohoda o vykonávaní MOS od 15.1.2016 - 30.6.2016, počet UoZ - 2
16/38/052/4
975.48 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 13.01.2016
14.01.2016 Prenájom KD v časti Veľký Sulín za účelom predaja tovaru dňa 13.1.2016
2/2016 - KD
17.00 € s DPH Róbert Mihók Obec Sulín 13.01.2016
05.01.2016 Nájom kultúrneho domu v časti Veľký Sulín - zakáľačka ošípanej
1/2016 - KD
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 31.12.2015
29.12.2015 Nájom KD dňa 27.12.2015 - 28.12.2015 za účelom tanečnej zábavy
6/2015
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 22.12.2015
28.12.2015 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s NATUR-PACK o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
408/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín NATUR-PACK, a.s. 23.11.2015
22.12.2015 Prenájom kultúrneho domu v časti Malý Sulín na športové účely
407/2015
0.00 € s DPH OZ-SULÍN Obec Sulín 20.12.2015
21.12.2015 Nájom časti obecného pozemku KN-C 349/3 o výmere 17 m2 za účelom výstavby garáže na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2019.
305/2015
17.00 € s DPH Michal Borecký Obec Sulín 17.12.2015
21.12.2015 Nájom časti obecného pozemku KN-C 424 o výmere 18 m2 za účelom výstavby garáže. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2019.
293/2015
18.00 € s DPH Veronika Klembarová Obec Sulín 17.12.2015
11.12.2015 Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
KRHZ-PO-728-065/2015
0.00 € s DPH Obec Sulín Ministerstvo vnútra SR 02.12.2015
05.11.2015 Poistenie majetku - - Most pre peších a cyklistov
419007780
694.58 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 21.10.2015
03.11.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na vytvorenie pracovného miesta 2 znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" v čase od 2.11.2015 - 30.4.2016
32/2015/§54 - ŠnZ
6558.60 € s DPH Obec Sulín ÚPSVR 29.10.2015
28.10.2015 Nájom hrobového miesta č. 237 na cintoríne v časti Veľký Sulín
201502
8.29 € s DPH Mária Malastová Obec Sulín 28.10.2015
09.10.2015 Pripojenie k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
ZLP-2015-1084/OPIS
0.00 € s DPH Obec Sulín DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 09.10.2015
Zobrazených 121 - 135 z celkových 386.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 25 26