Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac apríl 2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 20121510

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac apríl 2012

Fakturovaná suma: 238.52 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.05.2012

Dátum doručenia: 07.05.2012

Datum zverejnenia: 10.05.2012

Dokumenty