Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 uložených vo vreci - biele vrecia v počte 20 ks

Identifikácia

Číslo faktúry: 20174779

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 uložených vo vreci - biele vrecia v počte 20 ks

Fakturovaná suma: 42.96 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.10.2017

Dátum doručenia: 24.10.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty