Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac september 2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 20174267

Identifikácia objednávky: 32/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac september 2017

Fakturovaná suma: 300.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.10.2017

Dátum doručenia: 05.10.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty