Obec Sulín

Faktúra

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2018

Identifikácia

Číslo faktúry: 1806493

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 1611870 z 5.4.2016

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: SLOVGRAM

Adresa dodávateľa: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

IČO dodávateľa: 17310598

Predmet faktúry: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2018

Fakturovaná suma: 38.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.03.2018

Dátum doručenia: 28.03.2018

Datum zverejnenia: 03.04.2018

Dokumenty