Obec Sulín

Faktúra

Doplatok faktúry za dodávku ekonomického SW IFOsoft

Identifikácia

Číslo faktúry: 201802114

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Licenčná zmluva 2011/093

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: BrIS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Kamennou baňou 55, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44401990

Predmet faktúry: Doplatok faktúry za dodávku ekonomického SW IFOsoft

Fakturovaná suma: 4.08 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.02.2018

Dátum doručenia: 28.02.2018

Datum zverejnenia: 03.04.2018

Dokumenty