Obec Sulín

Faktúra

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sulín na roky 2018-2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 35180924

Identifikácia objednávky: 17/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Adresa dodávateľa: Štúrova 230/117, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO dodávateľa: 48139572

Predmet faktúry: Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sulín na roky 2018-2023

Fakturovaná suma: 95.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.04.2018

Dátum doručenia: 24.04.2018

Datum zverejnenia: 27.04.2018

Dokumenty