Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2018

Identifikácia

Číslo faktúry: 20182637

Identifikácia objednávky: 36/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2018

Fakturovaná suma: 311.53 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.07.2018

Dátum doručenia: 06.07.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018

Dokumenty