Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac február 2019

Identifikácia

Číslo faktúry: 20190484

Identifikácia objednávky: 44/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac február 2019

Fakturovaná suma: 321.04 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.03.2019

Dátum doručenia: 06.03.2019

Datum zverejnenia: 12.03.2019

Dokumenty