Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac september 2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 20204342

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o zbere odpadu č. 1043/2002

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac september 2020

Fakturovaná suma: 428.19 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.10.2020

Dátum doručenia: 05.10.2020

Datum zverejnenia: 08.10.2020

Dokumenty