Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie veľkoobjemového odpadu a pristavenie VO kontajnera

Identifikácia

Číslo faktúry: 20204919

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o vývoze odpadov 1043/2002

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie veľkoobjemového odpadu a pristavenie VO kontajnera

Fakturovaná suma: 288.97 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.10.2020

Dátum doručenia: 26.10.2020

Datum zverejnenia: 26.10.2020

Dokumenty