Obec Sulín

Faktúra

Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 1.9.2020 - 30.11.2020 na odberných miestach - kultúrne domy, dom smútku, zvonica, verejné osvetlenie, chata, ZŠ

Identifikácia

Číslo faktúry: 7489541375

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o združenej dodávke el. energie 160/2020

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 1.9.2020 - 30.11.2020 na odberných miestach - kultúrne domy, dom smútku, zvonica, verejné osvetlenie, chata, ZŠ

Fakturovaná suma: 930.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.11.2020

Dátum doručenia: 03.11.2020

Datum zverejnenia: 03.11.2020

Dokumenty