Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových odpadov k.č. 200307 , kilometre a manipulácia s VOO kontajnerom z 27.10.2020

Identifikácia

Číslo faktúry: 20204968

Identifikácia objednávky: 26/2019

Identifikácia zmluvy: Zmluva o vývoze odpadov 1043/2002

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie veľkoobjemových odpadov k.č. 200307 , kilometre a manipulácia s VOO kontajnerom z 27.10.2020

Fakturovaná suma: 181.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.10.2020

Dátum doručenia: 02.11.2020

Datum zverejnenia: 03.11.2020

Dokumenty