Obec Sulín

Faktúra

Služby spojené s odberom nebezpečného a veľkoobjemového odpadu: kilometre - 112,32 €, zneškodnenie na skládke - 116,69 €, uloženie odpadu - 33,66 €, vývoz nebezpečných odpadov - 88,86 €

Identifikácia

Číslo faktúry: 20211529

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o vývoze odpadov 1043/2002

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Služby spojené s odberom nebezpečného a veľkoobjemového odpadu: kilometre - 112,32 €, zneškodnenie na skládke - 116,69 €, uloženie odpadu - 33,66 €, vývoz nebezpečných odpadov - 88,86 €

Fakturovaná suma: 351.53 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.04.2021

Dátum doručenia: 26.04.2021

Datum zverejnenia: 28.04.2021

Dokumenty