Obec Sulín

Faktúra

Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia domu kultúry Sulín" podľa súpisu prác na základe ZoD zo dňa 23.11.2020 - omietky

Identifikácia

Číslo faktúry: 21230059

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo zo dňa 23.11.2020 a Dodatku č. 1

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: NOVSTAV SL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 668/5, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36454290

Predmet faktúry: Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia domu kultúry Sulín" podľa súpisu prác na základe ZoD zo dňa 23.11.2020 - omietky

Fakturovaná suma: 11207.65 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.04.2021

Dátum doručenia: 23.04.2021

Datum zverejnenia: 28.04.2021

Dokumenty