Obec Sulín

Faktúra

Stavebné práce na základe ZoD zo dňa 15.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia domu kultúry Sulín - podlahy" podľa súpisu vykonaných prác

Identifikácia

Číslo faktúry: 20230058

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo zo dňa 15.2.2021

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: NOVSTAV SL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 668/5, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36454290

Predmet faktúry: Stavebné práce na základe ZoD zo dňa 15.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia domu kultúry Sulín - podlahy" podľa súpisu vykonaných prác

Fakturovaná suma: 10591.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.04.2021

Dátum doručenia: 23.04.2021

Datum zverejnenia: 28.04.2021

Dokumenty