Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac marec 2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 20211013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o vývoze odpadov 1043/2002

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac marec 2021

Fakturovaná suma: 462.97 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2021

Dátum doručenia: 08.04.2021

Datum zverejnenia: 28.04.2021

Dokumenty