Obec Sulín

Faktúra

Inzercia - Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže v ĽN č. 16/2023 - predaj chaty a pozemkov

Identifikácia

Číslo faktúry: 202304028

Identifikácia objednávky: 2023011

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36477206

Predmet faktúry: Inzercia - Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže v ĽN č. 16/2023 - predaj chaty a pozemkov

Fakturovaná suma: 47.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 27.04.2023

Dátum doručenia: 27.04.2023

Datum zverejnenia: 28.04.2023

Dokumenty