Obec Sulín

Faktúra

Elektrická energia za obdobie 1.3.2023 - 31.5.2023 - zálohová faktúra za odberné miesta - verejné osvetlenie, kultúrne domy, dom smútku, zvonica, chata, informačné centrum

Identifikácia

Číslo faktúry: 8406414725

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke el. energie 160/2010

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: Elektrická energia za obdobie 1.3.2023 - 31.5.2023 - zálohová faktúra za odberné miesta - verejné osvetlenie, kultúrne domy, dom smútku, zvonica, chata, informačné centrum

Fakturovaná suma: 2410.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.05.2023

Dátum doručenia: 03.05.2023

Datum zverejnenia: 04.05.2023

Dokumenty