Obec Sulín

Faktúra

Vývoz a zneškodňovanie odpadov za mesiac apríl 2023 - 1 vývoz

Identifikácia

Číslo faktúry: 20231751

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o vývoze odpadov 1043/2002

Názov odberateľa: Obec Sulín

Adresa odberateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO odberateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodňovanie odpadov za mesiac apríl 2023 - 1 vývoz

Fakturovaná suma: 603.84 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.05.2023

Dátum doručenia: 05.05.2023

Datum zverejnenia: 11.05.2023

Dokumenty