Obec Sulín

Objednávka

Objednávka kontraktu GARANT 4

Identifikácia

Číslo objednávky: 1- 6/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: VSE a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36211222

Predmet objednávky: Objednávka kontraktu GARANT 4

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.01.2012

Datum zverejnenia: 02.02.2012

Dokumenty