Obec Sulín

Objednávka

Výroba stolového dvojtýždňového kalendára o rozmeroch 225 x 130 mm v počte 180 ks á 1,72 € + DPH/ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: FORK, s.r.o. , Mgr. Tomáš Veselický

Adresa dodávateľa: Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Výroba stolového dvojtýždňového kalendára o rozmeroch 225 x 130 mm v počte 180 ks á 1,72 € + DPH/ks

Cena objednávky: 372.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.09.2016

Datum zverejnenia: 22.09.2016

Dokumenty