Obec Sulín

Objednávka

Registratúrny denník v počte 1 ks a spisový obal v počte 1000 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: L. Borzi - FVCC

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 25, Rimanvská Sobota

IČO dodávateľa: 10907343

Predmet objednávky: Registratúrny denník v počte 1 ks a spisový obal v počte 1000 ks

Cena objednávky: 85.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.12.2016

Datum zverejnenia: 15.12.2016

Dokumenty