Obec Sulín

Objednávka

Zhotovenie žulovej tabule na hrob neznámeho sovietskeho vojaka o rozmeroch 28 x 25 x 0,2 cm

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Mária Dziaková - PIKAS

Adresa dodávateľa: Jarmočná 6, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 41987161

Predmet objednávky: Zhotovenie žulovej tabule na hrob neznámeho sovietskeho vojaka o rozmeroch 28 x 25 x 0,2 cm

Cena objednávky: 34.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2016

Datum zverejnenia: 09.01.2017

Dokumenty