Obec Sulín

Objednávka

Vývoz TKO, separovaného odpadu a vypracovanie štatistických výkazov za rok 2017

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet objednávky: Vývoz TKO, separovaného odpadu a vypracovanie štatistických výkazov za rok 2017

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.12.2016

Datum zverejnenia: 03.02.2017

Dokumenty