Obec Sulín

Objednávka

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a rybárske lístky

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: CART PRINT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 57/B, Nitra

IČO dodávateľa: 34131159

Predmet objednávky: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a rybárske lístky

Cena objednávky: 18.67 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.01.2017

Datum zverejnenia: 07.02.2017

Dokumenty