Obec Sulín

Objednávka

SW program Faktúry a objednávky a program Evidencia prijatej a odoslanej pošty - Správa registratúry

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: BrIS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Kamennou Baňou 55, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44401990

Predmet objednávky: SW program Faktúry a objednávky a program Evidencia prijatej a odoslanej pošty - Správa registratúry

Cena objednávky: 83.16 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.03.2017

Datum zverejnenia: 18.04.2017

Dokumenty