Obec Sulín

Objednávka

Výroba policovej skrinky z duba horského o rozmeroch 90 x 75 x 50 cm

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Jozef Vasiľ

Adresa dodávateľa: Jakubany 652

IČO dodávateľa: 35396831

Predmet objednávky: Výroba policovej skrinky z duba horského o rozmeroch 90 x 75 x 50 cm

Cena objednávky: 84.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.04.2017

Datum zverejnenia: 21.04.2017

Dokumenty