Obec Sulín

Objednávka

Zásahový odev viacvrstvový - 2 ks, zásahová prilba - 2 ks, prúdnica C-52 - 1 ks, záchranné lano - 1 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: PROMETEUS-SL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36463906

Predmet objednávky: Zásahový odev viacvrstvový - 2 ks, zásahová prilba - 2 ks, prúdnica C-52 - 1 ks, záchranné lano - 1 ks

Cena objednávky: 1720.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.08.2017

Datum zverejnenia: 22.08.2017

Dokumenty