Obec Sulín

Objednávka

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na stavené úpravy hasičskej zbrojnice

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Diervilla, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orgovánová 11, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36506001

Predmet objednávky: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na stavené úpravy hasičskej zbrojnice

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.08.2017

Datum zverejnenia: 07.09.2017

Dokumenty