Obec Sulín

Objednávka

Chladiace zariadenie do domu smútku pre jedného zosnulého - nerezové prevedenie CHZDS 87/1

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: SERVIS LINE, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vinohrady 1, 940 67 Nové Zámky

IČO dodávateľa: 36545074

Predmet objednávky: Chladiace zariadenie do domu smútku pre jedného zosnulého - nerezové prevedenie CHZDS 87/1

Cena objednávky: 3300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.08.2017

Datum zverejnenia: 07.09.2017

Dokumenty