Obec Sulín

Objednávka

Vypracovanie projektu "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Sulín"

Identifikácia

Číslo objednávky: 28/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. Vladislav Slosarčík

Adresa dodávateľa: Hniezdne 458, 065 01 Hniezdne

IČO dodávateľa: 33069123

Predmet objednávky: Vypracovanie projektu "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Sulín"

Cena objednávky: 750.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.08.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty