Obec Sulín

Objednávka

Vyhotovenie stolových kalendárov týždňových 222 x 125 mm o obci v počte 130 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: FORK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 44311061

Predmet objednávky: Vyhotovenie stolových kalendárov týždňových 222 x 125 mm o obci v počte 130 ks

Cena objednávky: 269.41 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.09.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty