Obec Sulín

Objednávka

Architektonicko-inžinierske služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na povolenie stavby: DOM SMÚTKU - zmena dokončenej stavby , súp. č. 110, prístavba, nadstavba a stavebné úpravy

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Mikuláš Maník - AGENTÚRA MM

Adresa dodávateľa: Jahodová 30, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 35061049

Predmet objednávky: Architektonicko-inžinierske služby - vypracovanie projektovej dokumentácie na povolenie stavby: DOM SMÚTKU - zmena dokončenej stavby , súp. č. 110, prístavba, nadstavba a stavebné úpravy

Cena objednávky: 4800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.10.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty