Obec Sulín

Objednávka

Zástava SR o rozmeroch 80 x 120 cm v počte 1 ks á 15.- €

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/20017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: LIM PO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jesenná 1, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 36498980

Predmet objednávky: Zástava SR o rozmeroch 80 x 120 cm v počte 1 ks á 15.- €

Cena objednávky: 17.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty