Obec Sulín

Objednávka

Obedy v počte 47 á 4,70 € pre starších- mesiac úcty k starším

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: ANOVA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. SNP 522, 065 44 Plaveč n/Popradom

IČO dodávateľa: 36763233

Predmet objednávky: Obedy v počte 47 á 4,70 € pre starších- mesiac úcty k starším

Cena objednávky: 220.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 26.10.2017

Datum zverejnenia: 02.11.2017

Dokumenty