Obec Sulín

Objednávka

Služba - verejné obstarávanie k projektu: "DOM SMÚTKU SULÍN - zmena dokončenej stavby s.č. 110 - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy"

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ultima Ratio, s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46862439

Predmet objednávky: Služba - verejné obstarávanie k projektu: "DOM SMÚTKU SULÍN - zmena dokončenej stavby s.č. 110 - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy"

Cena objednávky: 1200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.11.2017

Datum zverejnenia: 28.11.2017

Dokumenty